За любовь, за милость, за спасение

- МХО МСЦ ЕХБ За любовь за милость